Zakończono konkursy na dyrektorów placówek oświatowych

0
76
  • W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 wygrała Renata Rachwał,
  • w SP 11 – Barbara Marszałek-Szurek,
  • w Zespole Placówek Pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień – Ireneusz Taraszkiewicz.

Nierozstrzygnięty pozostał konkurs na dyrektora I LO, żaden z dwójki kandydatów nie przeszedł etapu formalnego. Ostateczną decyzję o nominacji podejmie Prezydent Jeleniej Góry.

Ze względu na fakt, iż w SP 11 zwyciężyła obecna dyrektor SP 13, w przypadku objęcia nowej funkcji zajdzie potrzeba ogłoszenia konkursu na dyrektora „trzynastki”.W Przypadku ośmiu placówek Prezydent Miasta podjął już wcześniej decyzję o przedłużeniu kadencji bez konkursu obecnie pełniącym funkcje dyrektorskie, a kurator oświaty zaakceptował tę decyzję.

Nominację na kolejną kadencję otrzymali:

  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – Jacek Fortuna,
  • Miejskie Przedszkole nr 4 – Violetta Pyrzanowska,
  • Miejskie Przedszkole nr 11 – Monika Sołek,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Lucyna Dziewiszewska,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Romuald Szpot,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 – Dorota Binkowska,
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych – Joanna Marczewska.