Wznowiono prace w obiektach zespołu pałacowo-folwarcznego w Sobieszowie

0
197

Od połowy kwietnia na dwóch największych obiektach przyszłego Centrum Muzealno -Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego trwają intensywne prace remontowo-budowlane. Jest to efekt podpisanej 23 marca umowy pomiędzy KPN a firmą Pre-Fabrykat.