Wyjątkowe wydanie kwartalnika Karkonosze

0
157

Wydawane pod egidą Karkonoskiego Parku Narodowego  i przy  współpracy Związku Gmin Karkonoskich Narodowego pismo Karkonosze doczekało się wspólnego wydania z  jego czeskim odpowiednikiem Karkonosze Jizerkie Hory. Jest to pierwsze tego typu działanie w kilkudziesięcioletniej historii tych czasopism.

Dodatkowym smaczkiem historycznego już wydania Karkonoszy jest fakt, że zbiegło się ono z 300. edycją. Warto przypomnieć też, że pismo Karkonosze jest niejako spadkobiercą wydawanego od 1966 roku Informatora Kulturalno-Turystycznego który znany jest obecnie pod nazwą Karkonosze.