Wycinka lasów w rejonie Cieplic

0
220

Prezydent Miasta Jeleniej Góry poinformował na stronie miasta , że w roku 2023 planowany jest szereg prac związanych z pozyskaniem drewna w rejonie CIEPLIC  w oddz.  40h,  42d,  39k  graniczącym z ul. Wróblewskiego  i  ul. Krośnieńską. 

Konieczność wykonania prac wynika z „Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów komunalnych  miasta Jelenia Góra”, który obowiązuje na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2031 roku.

Planowane prace leśne mają na celu przede wszystkim: 

  • usunięcie drzew w ramach cięć rębnych i przedrębnych polegających na dopuszczeniu odpowiedniej ilości światła, pozwoli to na pomyślny rozwój odnowień naturalnych – uzyskanie młodego pokolenia w ramach ustawowego dbania o ciągłość i zastępowalność pokoleniową lasu,
  • usunięcie drzew zagrażających oraz potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu spacerujących  osób  w tym  rejonie.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prowadzonych prac i stosowanie się do zaleceń   leśników.

UMJG