Wirtualne spotkanie jeleniogórskiej policjantki z uczniami

0
81

Jeleniogórska policjantka wraz z jednym z nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze uczestniczyła w zdalnym spotkaniu z uczniami klas IV, w trakcie którego rozmawiano o wszelkiego rodzaju zagrożeniach i sposobach ich unikania.

Funkcjonariuszka omówiła następujące zagadnienia:

  • Cyberprzemoc – przyczyny, skutki, odpowiedzialność
  • „Dopalacze świadomość, zdrowie, życie” .
  • Odpowiedzialność karna sprawców czynów zabronionych – ze szczególnym zwróceniem uwagi na narkotyki, dopalacze.
  • Skutki zażywania środków odurzających..
  • Przejawy demoralizacji nieletnich (papierosy, alkohol, narkotyki, wagary itd.),
  • Przemoc i agresja. Jak na nią reagować i gdzie szukać pomocy.

podinspektor Edyta Bagrowska