Wielkie plany filharmonii

W najbliższych miesiącach w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze będzie się działo. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zrealizowanych będzie siedem projektów.