W Jeleniej Górze pojawiły się ptasie bufety i tablice edukacyjne

0
183

“Kontynuując akcję „Ptaki w mieście”, w ramach której w latach ubiegłych zakupiono i przekazano miejskim placówkom oświatowym budki lęgowe oraz kule tłuszczowe do dokarmiania ptaków zimą, jako Miasto Jelenia Góra zwracamy uwagę mieszkańców na ptaki zimujące w naszym mieście”– czytamy na profilu facebookowym Prezydenta Miasta.

Przy stawie w Parku na Wzgórzu Kościuszki została postawiona tablica edukacyjna o prawidłowym dokarmianiu ptaków. Jest to miejsce, w którym wiele osób spaceruje i systematycznie karmi ptaki wodne. Dokarmiając je zimą należy robić to odpowiedzialnie, z użyciem odpowiedniego pokarmu. Przede wszystkim pokarm musi być świeży, naturalny, bez dodatku soli i przypraw.

Dodatkowo w dwóch lokalizacjach w Jeleniej Górze, przy stawie na ul. Głowackiego i w Parku Norweskim, ustawiono tzw. Ptasie Bufety. Urządzenia, funkcjonujące z powodzeniem również w innych miastach, mają funkcję edukacyjną, są w pełni automatyczne i zapewniają dostęp do karmy, składającej się z różnorodnych i odżywczych zbóż oraz ziaren dla ptactwa wodnego lub lądowego.

Celem urządzeń jest wprowadzenie prawidłowych nawyków w społeczeństwie na temat dokarmiania ptactwa:

  • czym nie wolno karmić,
  • czym wolno karmić,
  • w jaki sposób karmić – sypiemy pokarm na ziemię w celu nie zakwaszania zbiorników wodnych,
  • w jakich okresach jest szczególnie wskazane dokarmianie,
  • ciekawostki na temat występujących gatunków ptaków.

Niestety, od momentu ustawienia urządzeń, pomimo wzmożonych patroli Straży Miejskiej, miało miejsce kilka włamań do urządzeń i prób ich zniszczenia.

“Prosimy Państwa o reagowanie na wszelkie zauważone przejawy wandalizmu, zgłaszanie ich do Straży Miejskiej lub na Policję”– apeluje Prezydent Miasta Jerzy Łużniak.