Szczególna publikacja o Ścięgnach

Mieszkańcy Ścięgien postanowili spisać historię wsi. Nie jest to jednak suchy zapis faktów ale barwnych wspomnień.
Działanie to możliwe było dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia “Ścięgny – moja wieś” i LGD Partnerstwo Ducha Gór.