Ścieżka edukacyjno-ekologiczna pn. Rudawski Las w Janowicach Wielkich

0
150

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna pn. Rudawski Las w Janowicach Wielkich powstała dzięki współpracy strażaków OSP Janowice Wielkie z Urzędem Gminy i dotacji pozyskanej w konkursie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór.

Najmłodsi, ale nie tylko, dowiedzą się na niej jak daleko skaczą mieszkańcy lasu czy które grzyby są jadalne, a które nie. Rodzice w tym czasie wypoczną na specjalnych leżankach.