Radni przegłosowali podwyżki cen za wywóz śmieci

Radni zatwierdzili propozycję prezydenta i od nowego roku jeleniogórzanie za wywóz śmieci segregowanych płacić będą 35,20 zł na osobę. Za podwyżkami głosowało 13 radn ych skupionych wokół prezydenta. Przeciw była cała opozycja czyli 9 radnych, natomiast jeden wstrzymał się od głosu.