Promocja książki w Muzeum Karkonoskim

0
256

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze już 9 lutego zaprasza na promocję książki „Średniowiecze. W cieniu Gór Olbrzymich”.

Promocja odbędzie się o godzinie 14:00 w Galerii na Górze. Wydarzenie jest bezpłatne.


Kilka słów o książce:

Szanowni Państwo, publikacja, którą oddajemy w Wasze ręce, jest pokłosiem projektu zatytułowanego „W cieniu Gór Olbrzymich – Średniowiecze”, realizowanego w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, w okresie od kwietnia do grudnia 2021 r. Głównym owocem projektu była wystawa czasowa o takim samym tytule, prezentowana w naszym muzeum od 3 grudnia 2021 r. do 28 marca 2022 r.

Tytułowe Góry Olbrzymie to dawna nazwa Karkonoszy i Gór Izerskich. Obszar położony w umownym cieniu Gór Olbrzymich, obejmuje ziemie dawnego dystryktu jeleniogórskiego: Kotlinę Jeleniogórską, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie z częścią Pogórza oraz wschodni fragment Pogórza Izerskiego.

Książkę tworzy siedem popularno- naukowych esejów. Pierwszych pięć poświęcono: śladom osadnictwa słowiańskiego w okolicach Jeleniej Góry, najstarszym budowlom sakralnym zlokalizowanym na Pogórzu Kaczawskim i Pogórzu Izerskim, dziejom średniowiecznej eksploatacji górniczej i hutniczej Karkonoszy i Gór Izerskich, okolicznościom powstania najważniejszego ośrodka miejskiego regionu – Jeleniej Góry, a także zamkom, wieżom rycerskim i strażnicom obronnym, zlokalizowanym u podnóża Gór Olbrzymich. Ich autorami oraz redaktorami całego wydawnictwa są: dr Stanisław Wilk i mgr Tomasz Miszczyk – archeolodzy z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, odpowiedzialni również za przygotowanie wspomnianej wyżej wystawy i wszelkich związanych z nią działań.

Do współpracy przy przygotowaniu książki zaproszono także troje wybitnych badaczy okresu średniowiecza z Uniwersytetu Wrocławskiego: dr hab. Krzysztofa Jaworskiego i dr Ewę Lisowską z Instytutu Archeologii oraz dr hab. Dagmarę Adamską z Instytutu Historycznego. Wymienieni naukowcy zredagowali dwa nieco bardziej rozszerzone rozdziały, poświęcone: osadnictwu słowiańskiemu okresu plemiennego w Sudetach Zachodnich oraz historii kolonizacji terenów Kotliny Jeleniogórskiej, Karkonoszy i Gór Izerskich w okresie między XIII a XV w.

Bogatą szatę graficzną wydawnictwa tworzą liczne fotografie i rysunki zabytków sztuki, uzbrojenia i rzemiosła, które w większości prezentowane były na wystawie, a także mapy omawianego regionu z lokalizacją zamków, hut szkła, kościołów i miejscowości najwcześniej wzmiankowanych w źródłach pisanych. Niezwykłym dodatkiem do naszej publikacji jest rozkładana, kolorowa wkładka, zawierająca ilustrowane kalendarium najważniejszych wydarzeń z dziejów Dolnego Śląska i rejonu Gór Olbrzymich w okresie między wiekiem IX a początkiem wieku XVI.

Mamy nadzieję, że prezentowana książka posłuży Państwu jako przewodnik po zawiłych aspektach średniowiecznych dziejów naszego pięknego regionu.

Muzeum Karkonoskie