Prezydent Miasta o al. Wojska Polskiego

0
192

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi ulicy Wojska Polskiego, informuję:

  • Ze względu na fakt, iż nie nastąpił jeszcze odbiór robót na wyremontowanym odcinku ta część drogi w świetle przepisów prawa jest wciąż „placem budowy”, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo w tym miejscu ponosi wykonawca robót.
  • Planowany termin odbioru prac pod względem jakości, poprawności i kompletności przewidziany jest na najbliższy poniedziałek 17 maja.
  • Służby miejskie prowadzą stały monitoring realizowanych tam prac i zgłaszają niektóre uwagi w trakcie wykonywanych prac; jedną z nich jest wskazanie, że Wykonawca odstąpił od przewidywanej w umowie technologii wyznaczania „śluz rowerowych” i zamiast pokryć powierzchnię „śluz” w technologii tzw. grubowarstwowej, zrealizował to w technologii cienkowarstwowej – jeśli ta wada nie zostanie usunięta do poniedziałku, to w tej części roboty nie będą odebrane.
  • Komplet wskazań do wszelkich poprawek i uzupełnień będzie zapisany w protokole odbioru i dopiero wtedy – być może – Miasto przejmie plac budowy od Wykonawcy.