Powstanie nowy posterunek policji w Podgórzynie

0
261

28 czerwca br. nastąpiło przekazanie gruntu o wartości blisko 190 tysięcy złotych pod budowę nowego posterunku, który ma powstać w Podgórzynie. Umowę w imieniu Policji podpisał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – mł. insp. Robert Frąckowiak, a w imieniu samorządu przekazującego działkę wójt gminy Podgórzyn– Mirosław Kalata.

Łączna wartość przedsięwzięcia szacowana jest na ponad 4 miliony złotych, z czego 300 tysięcy złotych na budowę przekazuje gmina Podgórzyn, pozostała kwota zostanie wydatkowana z budżetu Policji. Rozpoczęcie budowy nastąpi jeszcze w tym roku, a jej zakończenie w przyszłym.

Posterunek ma powstać według technologii budownictwa modułowego 3D, w którym służbę o charakterze prewencyjnym pełnić będzie 8 funkcjonariuszy. Powstanie kolejnego takiego posterunku, dzięki współpracy z samorządem gminy zaplanowano w Podgórzynie. Budowę pierwszego takiego posterunku w powiecie karkonoskim
zaplanowano w Janowicach Wielkich, a 5 maja br. nastąpiło symboliczne przekazanie działki pod jego budowę. W imieniu Policji umowę o przejęciu gruntu podpisał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu –nadinsp. Dariusz Wesołowski, a w imieniu samorządu przekazał go wójt gminy Janowice Wielkie.

Koncepcja inwestycji realizowana jest przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego tego obiektu. Zakłada ona budowę nowego posterunku, rozplanowanego według przepisów i wytycznych określonych w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”.

Budowa posterunków ma istotne znaczenie dla porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, którzy odwiedzają ziemię jeleniogórską. Zadaniem policji, ale również samorządu jest stałe i konsekwentne podnoszenie poziomu społecznego poczucia bezpieczeństwa. Dzięki dobrej współpracy z samorządami, również flota naszego garnizonu jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne nowe pojazdy. Samorząd gminy Podgórzyn oprócz wsparcia do budowy posterunku, zdecydował o przekazaniu w tym roku 65 tys. zł. jako dofinansowanie do zakupu nowego pojazdu dla policji jeleniogórskiej.

podinsp. Edyta Bagrowska