Pomysł na rozwój jeleniogórskiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego

0
176

Jeleniogórską Filią Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w najbliższych latach zarządzać będzie dotychczasowa dziekan  Elżbieta Sobczak. Prodziekanem nadal będzie dr hab. Robert Kurek.

To berdzie czas wytężonej pracy i realizacji głównych założeń.  Zacieśniana ma być także  współpraca z uczelniami zagranicznymi i biznesem. Duży nacisk kładziony będzie na realizowanie wraz ze studentami projektów badawczych, praktyk w prestiżowych firmach i zdobywaniu  kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

 Pierwszy semestr nowego roku akademickiego odbywać się będzie w formie zdalnej. Uczelnia oferuje studentom wiele możliwości rozwoju. Uczelnia przez lata stałą się miejsce opiniotwórczym dzięki wdrażaniu nowych rozwiązań ma szansę stać się także miejscem innowacyjnym.