Policjantka i strażak kontrolowali niestrzeżone kąpieliska

0
118

15 sierpnia 2022 roku jeleniogórska policjantka wspólnie ze strażakiem prowadzili kontrolę niestrzeżonych kąpielisk. Mundurowi sprawdzali zbiorniki, gdzie obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.

Kontrole prowadzone są z udziałem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym podmiotów mających wpływ na warunki letniego wypoczynku, stosownie do posiadanych kompetencji. Biorą w nich udział oprócz policji, przedstawiciele: Straży Miejskiej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Pożarnej w Jeleniej Górze . W trakcie kontroli realizowane są założenia w części profilaktyczno-prewencyjnej dot. akcji ,,Bezpieczne wakacje” i „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, które skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Celem działań jest popularyzacja i podniesienie świadomości społecznej z zakresu bezpiecznego letniego wypoczynku, w tym na wodach i terenach przywodnych.

Policja jeleniogórska przypomina:

 • Korzystamy z kąpielisk, strzeżonych, odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych.
 • Należy przestrzegać regulaminu kąpieliska;
 • Stosować się do poleceń ratownika;
 • Nie zakłócamy wypoczynku i kąpieli innych osób, a przede wszystkim: nie krzyczymy, nie popychamy się, nie zaśmiecamy terenu.
 • Nie wchodzimy do wody gdy przed chwilą zjedliśmy posiłek.
 • Nie wskakujemy do wody gdy jesteśmy rozgrzani grą w piłkę lub dłuższym opalaniem.
 • Korzystamy z okryć głowy i okularów przeciwsłonecznych przy dłuższym przebywaniu na słońcu.

NIE WOLNO!

 • Wchodzić do wody wbrew zakazom ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona.
 • Niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska.
 • Niszczyć znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko od szlaku żeglownego, wód otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest zabroniona.
 • Kąpać się w portach, na przystani, przy zaporach, mostach, w ujęciach wody pitnej, stawach hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, gliniankach i przy falochronach.
 • Skakać do wody na głowę nie znając głębokości wody i jej dna.
 • Pamiętaj! Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska, pływalni oraz korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

Chwila nierozwagi, brawura czy przecenie własnych możliwości może być przyczyną utraty zdrowia, trwałego kalectwa, a nawet utraty życia.

podinsp. Edyta Bagrowska