Podsumowanie akcji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

0
47

22 stycznia 2021 roku policjanci jeleniogórskiej drogówki prowadzili działania prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Efektem tych działań było ujawnienie przez policjantów 68 wykroczeń popełnionych przez kierujących, 13  wykroczeń popełnionych przez pieszych i 2 wykroczenia popełnione przez rowerzystów.

Głównym celem prowadzonych działań było zdyscyplinowanie pieszych, rowerzystów
i motorowerzystów do przestrzegania obowiązujących przepisów z zakresu ruchu drogowego, a także uświadomienie tej grupie, że uczestnicząc  w zdarzeniu drogowym pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony.

Efektem prowadzonych działań było ujawnianie przez policjantów 13 wykroczeń, których dopuścili  się piesi. Główne wykroczenia popełniane przez tę grupę uczestników ruchu drogowego to przechodzenie w miejscu niedozwolonym  oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. 

Ponadto policjanci ujawnili 68 wykroczeń popełnionych przez kierowców, takich jak, nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych, nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, jak również ujawnili 2 wykroczenia popełnione przez rowerzystów. 

podinspektor Edyta Bagrowska