Pierwsze spotkanie Polsko–Czeskiej Wspólnej Komisji

0
446

Wczoraj w Jeleniej Górze odbyło się pierwsze spotkanie Polsko–Czeskiej Wspólnej Komisji, powołanej w ramach porozumienia w sprawie Kopalni Turów. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Kraju Libereckiego oraz Dolnego Śląska. W dzisiejszym spotkaniu wzięła również udział Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska oraz Anna Hubáčková – Minister Środowiska Republiki Czeskiej.

“Podczas spotkania omówiliśmy stan realizacji umowy ws. Kopalni Turów zawartej z Czechami oraz jej wpływ na dalszą działalność Kopalni. Dyskutowaliśmy również o planach transformacji Zagłębia Turoszowskiego oraz regionów przygranicznych. W najbliższym czasie planujemy powołanie grupy eksperckiej ds. opracowania schematu i harmonogramu prac nad strategią sprawiedliwej transformacji regionu. Trwają także prace w ramach grupy roboczej, dotyczącej Funduszu Małych Projektów Turów, którego utworzenie było jednym z warunków podpisanego porozumienia. Obejmuje on projekty z zakresu środowiska – m.in. naturalnej retencji wody. Założeniem Funduszu jest realizacja projektów transgranicznych, które będą łączyć oba regiony”– opowiada Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

“Chcemy również zaprosić do współpracy Saksonię i opracować strategię trójziemia, aby móc skutecznie zmagać się ze wspólnymi wyzwaniami, które stoją przed naszymi regionami. Z hetmanem Kraju Libereckiego Martinem Putą na każdym etapie sporu ws. Kopalni Turów podkreślaliśmy rolę dialogu w osiągnięciu porozumienia. Niezmiennie dążymy do tego, aby realizowanie zapisów umowy zawartej przez rządy Polski i Czech, odbywało się z korzyścią dla obu stron” – dodaje.