Nowy pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

0
120

Tomasz Żylewicz został nowym Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry ds. osób z niepełnosprawnościami oraz równego traktowania. Zastąpił na tym stanowisku Lucynę Musiał – Jabłońską.

UMJG

Tomasz Żylewicz to jeleniogórzanin, znający doskonale środowisko i problemy osób niepełnosprawnych. Od dwóch kadencji pełni funkcję wiceprezesa jeleniogórskiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych. Aktywny zawodowo i zaangażowany społecznie- był m.in. wolontariuszem Szlachetnej Paczki, WOŚP czy DKMS.

Był inicjatorem oznaczeń schodów na traktach pieszych w Jeleniej Górze – z myślą o bezpieczeństwa osób starszych i niedowidzących. Był też współwnioskodawcą instalacji integracyjnej na placu zabaw przy ulicy Komedy-Trzcińskiego. Współpracuje również z osobami niepełnosprawnymi spoza regionu, wielokrotnie zwracając się w ich imieniu do instytucji państwowych w celu rozwiązania nieścisłości związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami.

Do najważniejszych zadań pełnomocnika należeć będzie między innymi: przygotowywanie propozycji kierunków zadań do realizacji przez podmioty pozarządowe z zakresu rehabilitacji i integracji społecznej osób wykluczonych społecznie, reprezentowanie prezydenta w kontaktach z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznie, interweniowanie w instytucjach niosących pomoc osobom z niepełnosprawnościami.

Nowy pełnomocnik dyżury pełnić będzie od 18 kwietnia w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Alei Jana Pawła II 7 (parter pokój nr 3) w każdy wtorek i środę w godzinach 16:00- 18:00) Można przyjść osobiście, zadzwonić – tel. 601 509 248 lub skontaktować się mailowo na adres: pelnomocnik@jeleniagora.pl.

UMJG