Nie ma żadnych rozmów na temat likwidacji kierunków kształcenia, realizowanych w Zespole Szkół przy ul. Leśnej

0
171

“Nie ma żadnych rozmów ani konsultacji na temat likwidacji kierunków kształcenia, realizowanych obecnie w Zespole Szkół przy ul. Leśnej. Nie ma żadnego zagrożenia, że którykolwiek z pracowników tego Zespołu utraci pracę, a dotyczy to zarówno pedagogów, jak i pracowników obsługi” – powiedziano w Departamencie Edukacji UM.

Faktem jest, że demografia i sposób subwencjonowania placówek oświaty przez Państwo zmuszają do prowadzenia konsultacji w sprawie ewentualnej restrukturyzacji placówek.

Warto po raz kolejny sobie uświadomić, że z niespełna 600.milionowego budżetu Miasta, aż ponad 188 mln zł pochłania oświata, więc optymalizacja wydatków w tym sektorze może przynieść odczuwalne korzyści. Tyle, że skutki restrukturyzacji nie będą dotykać uczniów, zainteresowanych konkretnymi kierunkami kształcenia, ani kadry szkoły.

Gdybyśmy takich rozmów i konsultacji nie podejmowali – wyjaśniano nam – to mogłoby się okazać, że w procesie zupełnie niesterowalnym w kolejnych latach szkolnych 2023 i 2024 konkretne szkoły będą upadały nie mając uczniów.

Tu demografia jest bezwzględną wytyczną. Konsultacje, mające na celu działania, które mogą być akceptowalne przez środowiska, z pełnym poszanowaniem zainteresowań i oczekiwań uczniów jest formą wygenerowania najlepszych rozwiązań.

W zamyśle – godzących rozmaite interesy, a mające na względzie konieczność dokonywania niezbędnych oszczędności w sektorze, który pochłania relatywnie najwięcej środków, w tym niemal 35% trzeba dopłacać z budżetu Miasta. Subwencje oświatowe Państwa wystarczają na pokrycie niewiele ponad 65 % faktycznych kosztów“- słyszymy.