Marszałek Cezary Przybylski o inwestycjach w powiecie lwóweckim

0
266
Droga Lwówek Śląski – Jelenia Góra, powrót pociągów do Lwówka Śląskiego, budowa nowego mostu w stolicy powiatu, połączenie kolejowe do Świeradowa- Zdroju, czy środki w budżecie województwa.
źródłolwóweckiinfo

Mieliśmy okazję zadać Panu Cezaremu Przybylskiemu, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego z Bezpartyjnych Samorządowców kilka pytań o inwestycje, jakie samorząd województwa zrealizował, realizuje i planuje realizować w najbliższym czasie na terenie powiatu lwóweckiego. Pytaliśmy o remont drogi wojewódzkiej Lwówek Śląski – Jelenia Góra, o połączenia kolejowe do Lwówka Śląskiego, o połączenie kolejowe do Świeradowa, plan budżetu województwa na przyszły rok, czy udział Bezpartyjnych Samorządowców w wyborach samorządowych.

Marek Dral Lwówecki.info: Panie Marszałku, trwają negocjacje nowego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska. Jak ważne dla regionu jest unijne dofinansowanie?

Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego: Dynamiczny rozwój całego Dolnego Śląska jest naszym priorytetem. To przede wszystkim – co zawsze podkreślam – zasługa pracowitości i kreatywności Dolnoślązaków przy znaczącym wsparciu funduszy europejskich. Jako zarząd województwa wynegocjowaliśmy dla Dolnoślązaków nowy unijny budżet w wysokości ponad 11 miliardów złotych. Jesteśmy w finalnej fazie rozmów z Komisją Europejską.

M. Dral: Na stronach Lwówecki.info parokrotnie pisaliśmy o dużym projekcie pn.: „Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie lwóweckim”, realizowanym przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w ramach którego prowadzone są prace remontowe oraz kompleksowe wyposażenie pracowni w 3 zespołach szkół na terenie naszego powiatu – modernizacja pracowni szkolnych i sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim oraz Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Płakowicach. Jakie inne inwestycje na terenie powiatu lwóweckiego są realizowane przy wsparciu samorządu województwa?

Do tego oczywiście wiele zrealizowanych projektów infrastrukturalnych, które w bezpośredni sposób przekładają się na bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się. Znalazły się wśród nich m.in. nowe, bezpieczne chodniki w Gryfowie Śląskim, Lwówku Śląskim, Mirsku, oczywiście wraz z nimi powstało oświetlenie, zatoki autobusowe i oznakowanie. Zmodernizowano także drogi wojewódzkie i znajdujące się w ich przebiegu mosty, jak ten w Wojciechowie, Mirsku i Lwówku Śląskim, a także wiadukt w Gryfowie Śląskim. Dużą inwestycją drogową są też kolejne etapy budowy obwodnicy Bolesławca, która nie tylko odciąży komunikacyjnie to miasto, ale zwiększy dostępność transportową – tak ważną dla potencjalnych inwestorów – nie tylko w gminach powiatu bolesławieckiego, ale też lwóweckiego.

M. Dral: A projekty kolejowe?

C. Przybylski: Jako Bezpartyjni Samorządowcy na Dolnym Śląsku prowadzimy ambitny i niespotykany w skali kraju projekt przywracania do ruchu pasażerskiego nieczynnych dotychczas linii kolejowych. Ważnym dla nas celem jest włączenie Lwówka Śląskiego i powiatu lwóweckiego do sieci kolejowego publicznego transportu zbiorowego oraz utworzenie ciągu komunikacyjnego łączącego Legnicę z Jelenią Górą. Rewitalizujemy również całą trasę kolejową z Gryfowa Śląskiego przez Mirsk do Świeradowa- Zdroju. Przywrócenie Kolei Izerskiej będzie miało duży i pozytywny wpływ na rozwój turystyki w tej części Dolnego Śląska. Prace na linii kolejowej już trwają. Planujemy, że do Gryfowa Śląskiego, Mirska oraz uzdrowiskowego Świeradowa Zdroju w przyszłym roku wrócą pociągi. Zyskają przede wszystkim mieszkańcy, dla których dostęp do kolei ułatwi codzienną komunikację w dojazdach do pracy, szkoły oraz miast w naszym województwie.

M. Dral: Pozostając przy tematach kolejowych – Panie Marszałku, ostatni raz mieliśmy okazję spotkać się pod koniec kwietnia br., kiedy to Pan Marszałek podpisywał umowę z firmą TORHAMER na rewitalizację linii kolejowej 317 relacji Gryfów Śląski – Mirsk. Co od tamtego dnia zostało zrealizowane, na jakim etapie są prace?

C. Przybylski: Wyremontowaliśmy już większość obiektów inżynierskich na tej linii. Wykonane zostały również niezbędne prace porządkowe. W tej chwili Wykonawca przygotowuje się do układania torowiska – materiał do tych prac jest już zwieziony na plac budowy.

M. Dral: Kiedy ruszą prace przy rewitalizacji linii 336 Mirsk – Świeradów-Zdrój?

C. Przybylski: Trwa przetarg i ocena złożonych ofert. Zgłosiło się 14 wykonawców, a 5 z nich przedstawiło ofertę, która mieści się w założeniach Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, która zarezerwowała na ten cel ponad 28 milionów złotych i będzie nadzorować w imieniu samorządu województwa ten ważny projekt. DSDiK dokona wyboru wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa i rozpoczną się prace budowlane.

M. Dral: Niektórzy nadal mają wątpliwości, czy ta linia kolejowa jest potrzebna, czy będzie rentowna, czy Świeradów, Mirsk, Gryfów na niej skorzystają? Czy Pan Marszałek nie ma takich wątpliwości?

C. Przybylski: Rewitalizacja kolei, przywracanie możliwości korzystania z pociągu, poruszanie się między miastami i miejscowościami to projekty cywilizacyjne. To dla nas niezwykle ważne, aby mieszkańcy mogli wygodnie korzystać z kolei każdego dnia. Przywracając kolej walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym, które stwarza poważne problemy społeczne i gospodarcze. Na przykładzie miast, do których kolej wróciła w ostatnich latach, jak Bielawa czy Lubin, widzimy, że mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z połączeń kolejowych. W przypadku Gryfowa Śląskiego, Mirska i Świeradowa Zdroju będzie podobnie. Jestem przekonany, że to bardzo potrzebne.

M. Dral: To najważniejsze pytanie; kiedy pojedziemy pociągiem do Świeradowa- Zdroju?

C. Przybylski: Planowany termin uruchomienia połączenia to koniec 2023 roku.

M. Dral: Linia do Świeradowa to nie jedyna inwestycja kolejowa realizowana przez samorząd województwa, na jakich innych liniach prowadzone są prace?

C. Przybylski: W tej chwili prace prowadzone są również na liniach numer 310 z Łagiewnik do Piławy Górnej, 308 z Jeleniej Góry do Mysłakowic, wkrótce rozpoczną się prace modernizacyjne między Mysłakowicami a Karpaczem. A już na początku grudnia, razem z Kolejami Dolnośląskimi uruchamiamy połączenie do Chocianowa, który wraca na kolejową mapę Polski po ponad dwudziestu latach. Każdą rewitalizację prowadzimy z myślą o mieszkańcach regionu.

M. Dral: Zostańmy jeszcze chwilę przy kolei. Jak Pan Marszałek widzi możliwość połączenia Lwówka Śląskiego ze stolicą Dolnego Śląska? Czy jest to realne, a jeżeli tak, to kiedy możemy spodziewać się konkretów?

C. Przybylski: Aktualnie trwają rozmowy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi odnośnie do warunków przekazania tej linii na własność Województwa Dolnośląskiego. Kiedy linia zostanie nam przekazana, będziemy mogli planować termin uruchomienia tu naszych regionalnych połączeń.

M. Dral: Co z linią kolejową 283 Lwówek Śląski – Jelenia Góra? Czy samorząd jest zainteresowany przejęciem jej, a jeżeli tak, to na jakim etapie są prace?

C. Przybylski: Jest to linia, którą jako samorząd chcemy przejąć i zrewitalizować. Ze względu na uwarunkowania formalno-prawne pomiędzy PKP S.A. i PKP PLK S.A., związane ze strukturą właścicielską linii nr 283 na odcinku Jelenia Góra – Lwówek Śląski, Województwo Dolnośląskie złożyło wniosek do PKP PLK S.A. o przekazanie tej linii w zarządzanie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei do czasu wypracowania rozwiązań umożliwiających przeniesienie praw własności. Trwa proces uzgadniania umowy w tym zakresie między DSDiK a PKP PLK S.A.

M. Dral: Przejdźmy na drogi. Po tym, jak zakończyły się konsultacje projektu przebudowy DW297 Lwówek Śląski – Pasiecznik słuch o tej drodze zaginął. Co z projektem i najważniejsze, kiedy mogą ruszyć prace?

C. Przybylski: Odcinek drogi wojewódzkiej nr 297 od Lwówka Śląskiego do Pasiecznika to około 20 km trasy, dla której opracowujemy dokumentację. W jej zakres wchodzi program funkcjonalno-użytkowy obejmujący koncepcję przebudowy drogi oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Wykonawca czeka obecnie na wydanie decyzji środowiskowej – według jego prognoz dokument ma być gotowy na początku 2023 roku. Po otrzymaniu całej dokumentacji DSDiK przeprowadzi przetarg na wykonanie prac budowlanych. Realizacja całej inwestycji drogowej planowana jest do roku 2026.

M. Dral: Jak będzie wyglądał nowy budżet Dolnego Śląska na 2023 rok?

C. Przybylski: Będzie to budżet mocno inwestycyjny, ponieważ wiemy, że inwestycje, które realizujemy są bardzo oczekiwane przez mieszkańców regionu. Najwięcej, bo niemal połowę środków w przyszłorocznym budżecie zaplanowaliśmy na inwestycje w transport. Inwestujemy w rozwój kolei, ale również w modernizacje dróg. Ważną pozycją w budżecie jest ochrona zdrowia – nasze działania w tym zakresie skupiają się na poprawie jakości opieki zdrowotnej Dolnoślązaków. Budżet Dolnego Śląska to również działania na rzecz wsparcia rozwoju regionalnego, edukacji, rolnictwa, ochrony środowiska i kultury. W przyszłym roku podnieśliśmy także wsparcie udzielane w gminom w ramach Funduszu Pomocy Rozwojowej. Będzie to kwota 3,5 miliona złotych, a gminy będą aplikować o wsparcie finansowe dla niezbędnych dla nich inwestycji podczas konkursów ogłaszanych w roku 2023.

M. Dral: Czy w tym projekcie znalazły się jakieś inwestycje na terenie powiatu lwóweckiego?

C. Przybylski: W przyszłorocznym budżecie zaplanowaliśmy 570 tysięcy złotych na inwestycję dla stacji Pogotowia Ratunkowego w Lwówku Śląskim. Trwają również prace nad projektem budowy nowego mostu na uldze rzeki Bóbr w ciągu drogi wojewódzkiej 364. Ma on powstać obok istniejącego zabytkowego mostu łukowego. Czekamy na wydanie decyzji wodnoprawnej. Dodatkowo w Gryfowie Śląskiem przewidziany jest remont wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364. Dokumentacja projektowa w tym przypadku została już opracowana i odebrana przez DSDiK, która przygotowuje już przetarg na roboty budowlane.

M. Dral: Panie Marszałku, dobiega końca rok 2022. Jak Pan widzi Dolny Śląsk w najbliższej przyszłości, jakie są najważniejsze plany samorządu województwa?

C. Przybylski: Biorąc pod uwagę dobiegające końca negocjacje nowego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska, który wynegocjowaliśmy na poziomie ponad 11 miliardów złotych, naszym priorytetowym celem jest to, aby z tych pieniędzy mogli korzystać wszyscy mieszkańcy województwa. Naszą rolą jako samorządu województwa jest zrównoważony rozwój całego regionu. Będziemy kontynuowali dynamiczne tempo rozwoju Dolnego Śląska – będziemy wspierać innowacyjną gospodarkę, będziemy nadal rewitalizować i przywracać kolej, będziemy budowali obwodnice i modernizowali drogi oraz poprawiali jakość opieki zdrowotnej. Wszystkie projekty będziemy realizować konsekwentnie i z myślą o Dolnoślązakach.

M. Dral: Czy obecna sytuacja gospodarcza nie wpłynie na zahamowanie inwestycji w przyszłym roku i czy Pan Marszałek, Bezpartyjni Samorządowcy mają pomysł na to jak ograniczyć skutki kryzysu, na Dolnym Śląsku?

C. Przybylski: Jako Zarząd Województwa kierujemy się zasadą, że nie wstrzymujemy inwestycji – szczególnie infrastrukturalnych, które poprawiają jakość życia Dolnoślązaków. W ten sposób utrzymujemy tempo rozwoju gospodarczego regionu. Uznaliśmy, że to sektor publiczny powinien wziąć na siebie ciężar inwestycji – nie tylko poprzez tworzenie nowej jakości, ale również poprzez dawanie ludziom możliwości utrzymania miejsc pracy – tak w trudnym czasie pandemii, jak również w obecnej sytuacji kryzysu energetycznego. Proinwestycyjny budżet Dolnego Śląska na 2023 rok będzie tego przykładem.

M. Dral: Dziś wszystkich nas dotyka kryzys. Pamiętamy czas pandemii, obecnie na Ukrainie trwa wojna. Jak Pan Marszałek ocenia działania samorządu w tamtym czasie oraz obecną pomoc, którą udzielamy jako region Ukrainie?

C. Przybylski: Pandemia była bardzo wymagającym sprawdzianem dla wszystkich samorządów. Wartość środków unijnych przeznaczonych przez Samorząd Województwa na walkę ze skutkami pandemii przekroczyła 1 miliard złotych. Utworzyliśmy Dolnośląski Pakiet Wsparcia dla Ochrony Zdrowia w wysokości ponad 100 mln złotych, poprzez który wspieraliśmy szpitale i jednostki pogotowia ratunkowego. Przygotowaliśmy również pakiet pomocowy dla regionalnych przedsiębiorców – Dolnośląski Pakiet Gospodarczy – skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców na Dolnym Śląsku. Ponad 80 mln złotych wsparcia trafiło również do branży turystycznej.

Natomiast pomoc humanitarna, którą Ukrainie niesie Dolny Śląsk jest cały czas kontynuowana. Wysyłamy transporty ze środkami medycznymi i sprzętem ratowniczym.

M. Dral: W 2024 roku odbędą się wybory samorządowe. Na jaki wynik liczą Bezpartyjni Samorządowcy?

Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego: Według sondaży Bezpartyjni Samorządowcy są trzecią siłą polityczną w regionie. Liczymy, że w najbliższych wyborach poprawimy nasz wysoki wynik z 2018 roku. Jako Bezpartyjni Samorządowcy jesteśmy gwarancją zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska. Efekty naszej skutecznej pracy dla Dolnoślązaków widać w całym regionie.

Marek Dral Lwówecki.info: Dziękuje za rozmowę.

źródło: lwowecki.info