KPN: Nowe kładki na Polanie do Pielgrzymów

0
345

Rada Naukowa KPN wizytowała ostatnią w tym roku inwestycję w szlaki turystyczne, czyli przebudowę kładek z Polany do Pielgrzymów.

Inwestycja kosztowała nieco ponad 1000 złotych za metr. Istniejące tam 202 metry bieżące kładek chroniące mokradła Polany przed wydeptywaniem i zaburzaniem stosunków wodnych wymagały interwencji. 

Nowe zostały wybudowane w taki sposób, by były bezpieczne i możliwie długo wytrzymały. Nawierzchnia jest ryflowana, a użyte materiały powinny wystarczyć na lata.  Pale są z drewna dębowego, kleszcze  oraz legary z drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo, a na podłogę kładek wykorzystane zostało drewno modrzewiowe, ryflowane przeciw poślizgowi oraz w celu zmniejszenia naprężeń. 

Pale umieszczono w miarę możliwości w gruncie na głębokość 0,4 do 0,6 m w rozstawie od osi pala śr. 0,7 do 0,9 m. Rozstaw pomiędzy poszczególnymi rzędami pali to 2 m. 

Zastosowana technologia umożliwi wykorzystanie kładek w razie potrzeby przez ratowników górskich i ich quady, na co pozwala szerokość i nośność kładek. Deski z poszycia zdemontowanych kładek zostały ułożone w sterty i zostaną wykorzystane do zabudowy istniejących jeszcze w Parku antropogenicznych rynien erozyjnych, które odbierają wodę i wpływają niekorzystnie na górskie mokradła. 

Cały projekt “Poprawa stanu łączności ekologicznej w Karkonoskim Parku Narodowym i jego otulinie”, uzyskał wsparcie ze środków otrzymanych od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG (85%) oraz budżetu państwa (15%).

źródło: KPN