Koronawirus w jeleniogórskim Urzędzie Miasta

0
76

Niestety – także w Urzędzie Miejskim zagrożenie zakażeniami zaczyna być znowu odczuwalne. W kilku wydziałach pracownicy bądź członkowie ich rodzin mają stwierdzone zakażenie, co oznacza, że wydziały są zdekompletowane, choćby ze względu na konieczne kwarantanny.

Wprawdzie nie przekłada się to jeszcze na opóźnienia w terminach załatwiania spraw, niemniej widać już opóźnienia w przypadkach niektórych inwestycji. Przepisy bowiem są jednoznaczne – jeśli firma, która jest zobowiązana do dotrzymania konkretnego terminu zakończenia robót zgłosi, że opóźnienie jest wynikiem zarażania bądź konieczności kwarantanny jej pracowników, to z ustawy wynika, że zgoda Urzędu i aneks wydłużający harmonogram jest automatyczny.

Z tego też tytułu – dla przykładu – w najbliższym czasie nie będą odbywały się lustracje w miejscach, w których lokatorzy zgłosili zamiar wymiany źródła ogrzewania. Wydział przyjął już w tym roku 112 wniosków, w różnych fazach ich załatwiania znajduje się 85 z nich, jednak wizyty w mieszkaniach są na kilka, czy kilkanaście dni wstrzymane, żeby nie potęgować zagrożenia zakażeniem.