Konsultacje społeczne dotyczące transportu zbiorowego powiatu karkonoskiego

0
147

Zarząd Powiatu Karkonoskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Karkonoskiego”.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców Powiatu Karkonoskiego, posiadających co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych do projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Karkonoskiego”.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które ukończyły 16 rok życia mające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Karkonoskiego.

Termin konsultacji: 2 sierpnia 2021 roku – 23 sierpnia 2021 roku.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza zapytania ankietowego. Formularz można złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. J. Kochanowskiego 10 – pok. nr 0.14 (parter) oraz przy ul. Podchorążych 15, pok. nr 1, wysłać w formie elektronicznej skan formularza na adres e-mail konsultacje@powiatkarkonoski.eu ze wskazaniem w tytule „konsultacje społeczne projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Karkonoskiego” przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę odbiorczą Starostwa Powiatowego,  wypełnić online na stronie internetowej Powiatu. 

Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Powiatu Karkonoskiego oraz podane do publicznej wiadomości do dnia 7 września 2021 roku.

Plan transportowy znajdziecie poniżej:
http://powiatkarkonoski.eu/images/docs/Plan_transportowy_Powiat_Karkonoski.pdf