Kolejny krok w rewitalizacji linii kolejowej Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów Zdrój

0
127

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 317 relacji Gryfów Śląski – Mirsk.

Wykonawca będzie miał za zadanie przygotować projekt wykonawczy, uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać roboty budowlane. Czas realizacji tych zadań to 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Obecnie trwają prace przygotowujące linie Gryfów Śląski – Mirsk oraz Mirsk – Świeradów Zdrój do rewitalizacji.

Zdemontowana została część zniszczonej infrastruktury i przygotowany został teren pod roboty budowlane.

“Konsekwentnie realizujemy nasz projekt przywracania linii kolejowych z myślą o Dolnoślązakach, aby zapewnić możliwość korzystania z pociągów w codziennej komunikacji”– informuje Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego