Jakie problemy jeleniogórzanie zgłaszali najczęściej w 2021 roku

0
51

Mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic, korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Policji od 1 stycznia br. do 31 grudnia 2021 roku nanieśli 1620 zgłoszeń, dotyczących naruszeń ładu i porządku publicznego. Najwięcej, bo 808 związanych było z przekraczaniem dozwolonej prędkości, 266 zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowego parkowania, ale znalazły się również zgłoszenie dotyczące niewłaściwej infrastruktury drogowej oraz dzikich wysypisk śmieci.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, wspierające policjantów w codziennej służbie. Korzystanie z aplikacji daje mieszkańcom możliwość zgłaszania miejsc, gdzie dochodzi do sytuacji, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo. Na podstawie tych informacji, policjanci podejmują interwencje i eliminują zagrożenia. Od momentu uruchomienia tego narzędzia, cieszy się ono dużą popularnością. Mieszkańcy Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego aktywnie współpracują z Policją w zakresie stałego wzrostu poczucia bezpieczeństwa w swoim najbliższym otoczeniu. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku do jeleniogórskich policjantów, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wpłynęło 1620 zgłoszeń, z czego policjanci potwierdzili 501. Najwięcej, bo aż 808 dotyczyło przypadków przekraczania dozwolonej prędkości, 266 dotyczyło nieprawidłowego parkowania, 113 zgłoszeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, a 107 dotyczyło nieprawidłowej infrastruktury drogowej. Było również sporo zgłoszeń dotyczących złej organizacji ruchu.

Policja zachęca do korzystania z tego nowoczesnego narzędzia. Warto jest zadbać o bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy, poprzez nanoszenie na mapę występujących zagrożeń. Pamiętajmy jednak, że nie jest to aplikacja do zgłaszania zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji Policji m.in. w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Tego typu informacje powinniśmy niezwłocznie przekazywać telefonicznie pod nr 112, albo osobiście w najbliższej jednostce Policji. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest też narzędziem służącym do analizy stanu zagrożenia, a do wymiany informacji społeczeństwa z Policją.

podinsp. Edyta Bagrowska