Jak idą prace przy zabobrzańskim zameczku?

0
125

Dziś rano Prezydent Miasta Jeleniej Góry- Jerzy Łużniak zamieścił post na profilu facebookowym, w którym opisuje przebieg prac przy zabobrzańskim zameczku.

Stan zaawansowania robót zadania pod nazwą: „Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury”

Piwnica :

• Wykonawca zakończył zasadnicze roboty rozbiórkowe w piwnicy. Zamontowano nowe nadproża w ścianach piwnicy. Wykonywane są roboty ziemne związane z przegłębianiem piwnic oraz wzmocnieniem fundamentów. Prowadzone są prace rozbiórkowe w zakresie instalacji elektrycznych – demontaż rozdzielnic.

Parter :

• Zdemontowano parkiet i deski na całym poziomie. Wykonano zabezpieczenia drzwi i elementów drewnianych. Prowadzone są prace rozbiórkowe w zakresie instalacji elektrycznych – demontaż rozdzielnic.

I Piętro

• Demontowane są deski podłogowe i parkiet. Rozpoczęto prace konserwatorskie – wykonywana jest renowacja sztukaterii.

Wieża

• Prowadzone są roboty rozbiórkowe i zabezpieczające na wieży – zdemontowano obudowy ścian. Wykonano odkrywki stropów drewnianych.

Zatwierdzeni zostali podwykonawcy robót w zakresie instalacji wentylacji i kanalizacji, renowacji stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznych.Termin wykonania zadania to 23 września 2022 roku