Autyzm to wyzwanie XXI wieku. Szacuje się, że choruje na niego nawet 1/50 dzieci. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Poznajcie Adasia, Staszka i Maję!

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3852794474773896?__cft__[0]=AZVYloDkjBV5vRQIk07BUKdIrnDWKkRPxCHk2BrE924MpLJyUV4gVbRxNTBVpcE22KwGT0ORs44_K081VpepFcGkqwhlbjKH1kaJb5bHeZaTLyfQmSC-JK7Xj_4GbsniTGpu1L4HZk4pY7BqkxlHp19FpREJFineHd7S7m69XL-mIk9tZcRoPoNiqTFzNJVelhk&__tn__=%2CO%2CP-R