Dyskutowali o rozwoju na obszarach Natura 2000

0
278

Kilkunastu wójtów i burmistrzów polskich gmin, objętych siecią NATURA 2000 przybyło do Wlenia na konferencję, podczas której wypracowywano wspólne działania w kierunku przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczej gmin oraz określenie metod rekompensowania strat obszarom objętych formą ochrony NATURA 2000.