Duże wsparcie dla inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową

0
430

Wiosną tego roku rozpoczął się nabór wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. Dziś poznaliśmy jego rozstrzygnięcie, dzięki któremu do 29 dolnośląskich gmin trafi ponad 92 miliony złotych.

“Wszystkie inwestycje w gospodarkę wodną to inwestycje w jakość naszego codziennego życia, dlatego cieszę się, że do dolnośląskich gmin trafi tak potężne wsparcie finansowe. Dodatkowo umiejętne i rozważne gospodarowanie wodą staje się koniecznością w czasach postępujących zmian klimatycznych. Dlatego będą to inwestycje ważne podwójnie – poprawią komfort życia mieszkańców i pomogą środowisku naturalnemu “– mówi marszałek Cezary Przybylski.

Konkurs był zorganizowany w ramach poddziałania „Wsparcie  inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

“Bardzo się cieszę, że samorządy skorzystają z tych pieniędzy i rozwiną swoją infrastrukturę wodno-ściekową. Dlaczego to takie ważne? W wielu miejscach w naszym regionie są jeszcze obszary, gdzie brakuje kanalizacji lub oczyszczalni ścieków. Dlatego jestem przekonany, że wspólnymi siłami krok po kroku będziemy w stanie redukować braki infrastrukturalne” – wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Maćko.

Wsparcie obejmie do 100 % kosztów inwestycji, a limit dofinansowania dla poszczególnych gmin wynosi maksymalnie 5 milionów złotych. W ramach kosztów kwalifikowalnych finansować można między innymi koszty budowy/przebudowy:

  • sieci wodociągowych,
  • sieci kanalizacyjnych,
  • oczyszczalni ścieków,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • stacji uzdatniania wody,
  • podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 albo budowy takich zbiorników wraz z budową lub przebudową systemu kanalizacji deszczowej lub infrastruktury towarzyszącej, które umożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie

Poniżej wyniki naboru:

UMWD