Dolnośląskie uzdrowiska przyjaźniejsze dla kuracjuszy

Jedenaście sanatoriów chce utworzyć Dolnośląski Klaster Uzdrowiskowy. W tym celu podpisany został list intencyjny.  Wspólne działanie uzdrowisk ma na celu standaryzację świadczonych usług, prowadzenie wspólnych badań naukowych czy rozwój kompetencji pracowników.

Oprócz tego wdrożona miałby zostać wzajemna promocja a także wymiana wiedzy by ludzie korzystający z usług uzdrowiskowych byli jak najbardziej zadowoleni. Wspólny głos dolnośląskich uzdrowisk mógłby realnie wpłynąć na zmianę finansowania pobytów leczniczych.

Na terenie Dolnego Sląska znajduje się 11 z 45 polskich uzdrowisk.