Deklaracja współpracy wrocławskich uczelni

0
54

Uniwersytet Wrocławski, Akademia Wychowania Fizycznego i Uniwersytet Medyczny podpisały deklarację współpracy. Zacieśnienie kontaktów umożliwi realizację nowych projektów rozwojowych. Jednocześnie wspólny dokument wspierający wysiłki środowiska akademickiego podpisali dziś Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

“Cieszę się, ze dolnośląskie środowiska akademickie łączą siły i będą działać wspólnie. Stworzenie silnego ośrodka z pewnością poprawi jego prestiż na arenie międzynarodowej i umożliwi prowadzenie nowych zaawansowanych projektów badawczych. Jako samorząd województwa od lat ściśle współpracujemy z uczelniami wyższymi i stanowią one ważny element rozwoju Dolnego Śląska” – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Synergia potencjałów akademickich trzech bardzo ważnych dolnośląskich uczelni wyższych pozwoli utworzenie wysokiej klasy ośrodka naukowego i jeszcze lepszego, zintegrowanego kontaktu z podobnymi z związkami Uczelni na arenie międzynarodowej. Ułatwi to również przepływ wiedzy i koncepcji, a dodatkowo umożliwi aplikowanie o granty finansowe na działalność badawczo-rozwojową. Powołana dziś inicjatywa ma formę otwartą i inne podmioty mają możliwość dołączenia do niej. W najbliższej przyszłości senaty poszczególnych uczelni ustalą zakres planowanej współpracy.

Uczelnie wyższe dążą do federalizacji i jest to trend nie tylko ogólnopolski ale także europejski i światowy. Doskonałym przykładem jest powołany w Gdańsku w ubiegłym roku Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, który skonsolidował wszystkie tamtejsze uczelnie. Dzięki temu integrują się one i wdrażają wspólne projekty badawcze o zasięgu międzynarodowym, koordynują wspólne badania i prace rozwojowe, a także powołują nowe międzyuczelniane inicjatywy. Prowadzą także wspólną działalność wydawniczą, promocyjną, a także wspólną politykę rankingową. Pozwala to wspólnie aplikować o granty i skutecznie stawać wobec współczesnych wyzwań, jakim np. jest pandemia koronawirusa.

Nowa, przyszłościowa inicjatywa dolnośląskich uczelni wzmocni potencjał naukowy naszego regionu.

UMWD