Czy dolnośląska młodzież zbawi planetę przez media społecznościowe?

0
508

Kąpiel w plastiku zamiast morzu. Badacze alarmują, że około 70 proc. śmieci nad Bałtykiem to właśnie plastik. Jeśli nic się nie zmieni, to już niedługo wakacje na polskiej plaży mogą stać pod znakiem zapytania. Na szczęście problem ten dostrzega polska młodzież, która aktywnie przeciwdziała, realizując tysiące projektów społecznych w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Już prawie co piąty projekt dotyczy wyłącznie ekologii. Na przykład wrocławskie projekty tj. “DIY for EARTH” czy “Ekomyśli – bądź ProEko”, które w tym roku z sukcesem dotarły do tysięcy odbiorców.

Młodzież jest żywo zainteresowana tematem ekologii i chce działać aktywnie. Badanie “Uczniowie wobec zmian klimatu” (2021 r.) pokazuje, że ponad 69 proc. uczniów uważa, że tematyka związana ze zmianami klimatu jest ważna, 17 proc. angażuje się w aktywności na rzecz klimatu, 41 proc. ma autorytet, który go inspiruje, a 59 proc.
nie jest usatysfakcjonowana z edukacji klimatycznej w szkole. W opinii badanych niestety szkoła nie daje wystarczająco dużo przestrzeni na aktywność w tym zakresie. W polskiej szkole zazwyczaj raz w roku odbywa się dzień ziemi, programowo przewidziana jest edukacja ekologiczna w ramach godziny wychowawczej i lekcje np. o
rezerwatach przyrody na geografii. Jak twierdzi młodzież to stanowczo za mało.

“Zdecydowaliśmy się stworzyć projekt społeczny dotyczący ekologiii, ponieważ jest to bardzo aktualny temat i
powinien być bliski sercu każdego z nas. Docieraliśmy do naszych odbiorców, organizując różne akcje.
Prowadziliśmy między innymi prelekcje o ekologii dla ponad 500 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przeprowadziliśmy 6 wywiadów z ekologami i aktywistami, które opublikowaliśmy na
naszych mediach społecznościowych, zrealizowaliśmy badania ankietowe dotyczące praktyk ekologicznych w
gospodarstwach domowych, w których wzięło udział 136 osób, a ich wyniki również zostały opublikowane na naszych mediach społecznościowych. Punktem kulminacyjnym naszego projektu była akcja sprzątania lokalnego
lasu pt. “Bażantarnia w Twoich rękach”. Wzięło w niej udział 311 uczestników i jednego dnia udało nam się wynieść 196 zapełnionych worków śmieci. Oprócz tego, aktywnie nawiązywaliśmy kontakt z naszymi odbiorcami prowadząc media społecznościowe takie jak: Instagram, Facebook i TikTok”
– mówi Mirella Kłosińska z projektu
Earth Day Everyday, zwycięskiego projektu społecznego realizowanego w ramach programu “Mniej plastiku”.

Co robią młodzi? Alarmują o powstaniu pierwszej komercyjnej hodowli ośmiornic, tłumaczą oznaczenia
niebezpiecznego dla zdrowia plastiku, pokazują zagraniczne rozwiązania sprzyjające rezygnacji z podróżowania
autem i wiele innych. Tylko w tym roku szkolnym młodzież w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii zrealizowała ponad 170 projektów społecznych w obszarze ekologii i dotarła do ponad 1,3 mln odbiorców w całej
Polsce. To stanowi ponad 17 proc. wszystkich zrealizowanych projektów w całej Polsce. Co więcej, jeden z projektów ekologicznych Earth Day Everyday wygrał społecznego Oscara, czyli nagrodę Złotego Wilka za najlepszy projekt społeczny w Polsce w kategorii „Ekologia i natura”.

Aktywne działanie na rzecz ekologii daje wymierne skutki nie tylko dla samej młodzieży i ich rówieśników, ale też
procentuje na przyszłość. Realizowanie przez młodzież projektów społecznych takich jak DIY for EARTH, “Eko ja, eko ty, eko my” czy inne, pokazuje pracodawcom, że mają do czynienia z młodym “światozmieniaczem”, a to jedna
z coraz bardziej pożądanych cech idealnego kandydata do pracy. Widząc zainteresowanie tematami ekologicznymi fundacja Zwolnieni z Teorii uruchomiła specjalny program “Mniej plastiku”, w ramach którego zostało ukończonych 14 projektów, przez 62 uczniów z całej Polski.

“Dla Lidl Polska jako pracodawcy liczy się nie tylko aktywny pracownik z doświadczeniem i umiejętnościami, ale również zaangażowany społecznie..W dzisiejszym świecie pełnym globalnych wyzwań takich jak troska o przyszłość planety, ważne jest, aby wszyscy działali na rzecz poprawy jej stanu. Dlatego od kilku lat konsekwentnie realizujemy strategię REset plastic, a w ramach olimpiady społecznej Zwolnionych z Teorii wraz z młodzieżą dyskutujemy o możliwościach redukcji plastiku i dążeniu do zamkniętych obiegów oraz zachęcamy ich do działania na większą skalę” – tłumaczyAleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska. Firma w tym roku uruchomiła program „Mniej plastiku” z fundacją Zwolnieni z Teorii.

Więcej informacji o projektach i programie ekologicznym na stronie zwzt.link/programmniejplastiku.

Więcej o programie na www.zwolnienizteorii.pl, https://kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/redukcja-plastiku
oraz reset-plastic.com/en/.