Bustowski vs Animex

0
35

Z powództwa cywilnego firmy Animex przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze rozpoczął się proces sądowy przeciwko Marcinowi Bustowskiemu. Animex zarzuca działaczowi Konfederacji Rolniczo-Konsumenckiej naruszenie dóbr osobistych.