Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w regionie jeleniogórskim w I półroczu 2022 roku

0
342

W I półroczu 2022 roku na drogach regionu jeleniogórskiego doszło ogółem do 976 zdarzeń drogowych, w tym do 14 wypadków, w których śmierć poniosły trzy osoby, a obrażenia odniosło 12 osób oraz do 962 kolizji.

Z analizy danych statystycznych Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Jeleniej Górze nt. stanu bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym wynika, iż w okresie półrocza 2022 roku odnotowano siedem wypadków drogowych z udziałem pieszych. Większość wypadków, czyli pięć z nich zostało spowodowanych przez kierujących pojazdami, a dwa zostały spowodowane przez pieszego. Z ogólnej liczby zdarzeń z udziałem tych uczestników ruchu drogowego, cztery wypadki miały miejsce na oznakowanym przejściu dla pieszych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem.

W okresie półrocza 2022 odnotowano dwa zdarzenia, w których pieszy był sprawcą wypadku drogowego. W jednym przypadku pieszy poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.

Ponadto policjanci ujawnili 193 wykroczenia popełnione przez kierujących wobec pieszych, w tym 120 wykroczeń dotyczyło wyprzedzania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

W I półroczu 2022 roku na naszych drogach nie doszło do żadnego wypadku z udziałem motocyklisty, odnotowano jeden wypadek z udziałem rowerzysty.

Funkcjonariusze zarówno jeleniogórskiej drogówki, jak i prewencji w trosce o bezpieczeństwo wszytkach użytkowników dróg prowadzili działania profilaktyczno – edukacyjnych mające na celu podniesienie poziomu znajomości przepisów ruchu drogowego i kultury uczestników ruchu, w szczególności w celu wypracowania nawyków i umiejętności bezpiecznego korzystania z dróg. Dodatkowo wychodząc naprzeciw poprawie bezpieczeństwa prowadzono na ten temat spotkania, pogadanki w szkołach skierowanych do młodzieży i seniorów.

podinsp. Edyta Bagrowska