Akcja informacyjna- “Zakaz wypalania traw 2021”

0
105

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych od wielu lat w okresie wiosennym przypomina o negatywnym wpływie wypalania traw, łąk i nieużytków na środowisko przyrodnicze oraz życie człowieka w ramach akcji informacyjnej pt. „Zakaz wypalania traw”.

Każdej wiosny odnotowuje się dużą ilość pożarów spowodowanych wypalaniem traw. Działania te są szkodliwe dla środowiska przyrodniczego i stanowią zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego. 

Jak co roku jeleniogórscy strażnicy miejscy w swoich codziennych działaniach wspiera akcję „Zakaz wypalania traw 2021”.Patrolowane są tereny zielone, łąki i nieużytki w celu kontroli i zapobiegania powstawania pożarów spowodowanych przez wypalanie traw.

“Co roku na wiosnę borykamy się z problemem jakim jest nieodpowiedzialne wypalanie traw na łąkach i nieużytkach. Mając na uwadze dbałość o wspólne środowisko naturalne i zmiany w nim zachodzące zawsze wspieramy takie działania”– informuje Straż Miejska w Jeleniej Górze.

Osoby dokonujące wypalania traw muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi jakie wiążą się z tym procederem. A jest to według kodeksu wykroczeń „kara aresztu, grzywny albo kara nagany” ale też zgonie z kodeksem karnym „kara pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Więcej informacji na temat akcji znajdziecie Państwo w poniższym linku:

https://www.dzpk.pl/1019-akcja-informacyjna-dzpk-zakaz…