80 tysięcy na założenie działalności gospodarczej

80 tysięcy złotych- takie dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej można otrzymać z LGD Partnerstwo Ducha Gór. Musi być to jednak działalność związana z turystyką, tradycja i zasobami regionu.