50 tysięcy wniosków o 300 plus

0
389

5 dni zabrało rodzicom wysłanie do ZUS 50 tysięcy wniosków na 65 tys. dolnośląskich dzieci. W minionym 2021 roku rodzice na Dolnym Śląsku złożyli wnioski o 300 plus na 310 tys. dzieci. Prawie 307 tys. z nich dostało pieniądze na „szkolną wyprawkę”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od ubiegłego roku szkolnego przyznaje i wypłaca pieniądze z programu “Dobry Start” nazywane popularnie wyprawką szkolną.

Tylko do 5 lipca 2022 roku wpłynęły do ZUS na Dolnym Śląsku 49 042 wnioski, na 65 777 dzieci.

  • W całym kraju wpłynęły już 631 783 wnioski, na 874 981 dzieci.
  • 300 plus na Dolnym Śląsku w 2021 r.: wpłynęło 236 805 wniosków na 310 707 dzieci. ZUS wypłacił wyprawki dla 306 950 dzieci, na kwotę 92 063 700 zł.
  • 300 plus w całym kraju w 2021 r.: wpłynęło 3 263 295 wniosków, na 4 446 645 dzieci. ZUS wypłacił wyprawki dla 4 406 883 dzieci, na kwotę 13 21 783 400 zł.

W ramach programu rodzice – bez względu na swoje dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

“Bardzo ważne jest przy wypełnianiu wniosku nawet kilkukrotne sprawdzenie numeru konta. Pieniądze ZUS będzie wypłacał tylko na konto, więc ważne jest, aby numer był poprawny – dodaje. – Błąd w numerze konta to jeden z najczęstszych błędów, jaki popełniają wnioskujący” – przestrzega Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

“Wnioski na nowy okres świadczeniowy przyjmujemy od początku lipca aż do 30 listopada ale tylko złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę do 30 września”– dodaje.

Wniosek o wypłatę z programu “Dobry Start” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

“Rodzice najczęściej korzystają z własnego internetowego banku i konta na PUE ZUS żeby przesłać wniosek” – dodaje Kowalska-Matis.

Na PUE ZUS specjalny kreator wniosków o świadczenia z „Dobrego Startu” poprowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku. To pozwoli uniknąć błędów przy ubieganiu się o świadczenie. Na wniosku – oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, adres mailowy oraz numer telefonu – czyli dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku.

Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Informację o przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Pieni adze będą wypłacane wyłącznie na rachunek płatniczy. Płatność bezgotówkowa to, bowiem znacznie tańsza i bezpieczniejsza forma niż przekaz gotówkowy.